Yasu

חברי שבט 3
דירוג 10
מיסים 15,000
עוצמה 4,967,959

המנון / תנאי השבט

נמאס מ500 כפולים של כולם כיף לדעת שזה מתחיל להיות מטופל
-----------------------
שבט ללא כפולים דרוגים 100 ומטה מוזמנים בכיף
-מיסים חובה
-נאמנות !
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
107 Iniesta2 מנהיג השבט
111 stopwin חבר שבט
149 המחרטש חבר שבט