ים של חברים

חברי שבט 1
דירוג 2
מיסים 0
עוצמה 7,219,310

המנון / תנאי השבט

דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
2 העקרב מנהיג השבט