עייף מאיזרה

חברי שבט 2
דירוג 13
מיסים 8,000
עוצמה 89,589

המנון / תנאי השבט

דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
76 YONAAM מנהיג השבט
1,405 torutnoova חבר שבט