מעבדה של זהב

חברי שבט 4
דירוג 16
מיסים 1,000,000
עוצמה 3,530,038,593

המנון / תנאי השבט

דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
111 THE_FURIOUS מנהיג השבט
134 BlackArmy חבר שבט
222 הערפד חבר שבט
226 1 oriel חבר שבט