Fearless

חברי שבט 4
דירוג 13
מיסים 1,000,000
עוצמה 42,363,416,817

המנון / תנאי השבט

מי שרוצה להיכנס לשבט יכול אבל בשתי תנאים :
1. בנו לא בוגדים !
2. לשלם מיסים חובה עד השעה 7.


בואו אספר לכם בקצרה על איתמר....

1. אתה סתם אפס וחושב שאתה יודע לשחק זה שאתה מקום ראשון בלי כל התורמים שלך והכפולים ושלא נדבר על התוכנה אתה לא מגיע למקום עשירי .

2. אם היית גבר כמו שאתה טוען היית יודע שעשית טעות בית סוהר וזאת טעות מספר אחת כדי לך להיזהר מותק אנחנו עוד נמצא אותך בפינה ...

באהבה Acid ו Ghost היקרים (:

איתמר אני לא מתכוון לברוח אל תדאג

חחחח איתמר כבר אתה חושש
מה קרה חח תמשיך לדבר חבר

איתמר מה ברחתה לחופשה אמרתה אתה גבר אתה תשלם על היום שבגדתה בי ובאסיד
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
205 MADrist מנהיג השבט
60 FornTmaN חבר שבט
64 מלחץ חבר שבט
73 ForceNight חבר שבט