משחק משעמם נהיה

חברי שבט 4
דירוג 11
מיסים 1,000,000
עוצמה 70,027,629,336

המנון / תנאי השבט

דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
10 Opal1 מנהיג השבט
36 harelKing חבר שבט
59 iLikeRC חבר שבט
140 Zilber חבר שבט