אפקט העקרב

חברי שבט 2
דירוג 21
מיסים 2,000,000
עוצמה 339,365,878

המנון / תנאי השבט

שבט של חברים שך איציק
שבט בשלום
Revenge 4
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
194 drda saba מנהיג השבט
168 GranD חבר שבט