איתמררר&Lord

חברי שבט 4
דירוג 19
מיסים 25,000
עוצמה 212,771

המנון / תנאי השבט

/////
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
397 Lebron james מנהיג השבט
283 Dongeria חבר שבט
503 טיילור חבר שבט
580 Beeptoru חבר שבט