מוזמנים להיכנס

חברי שבט 3
דירוג 14
מיסים 1,000,000
עוצמה 59,837,869,226

המנון / תנאי השבט

חח :) * ח :) * חח
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
60 הפיל מנהיג השבט
42 W.W.W.WOOW סגן שבט
62 איתי SWAT חבר שבט