איתמררר&Lord

חברי שבט 12
דירוג 7
מיסים 25,000
עוצמה 52,835,090

המנון / תנאי השבט

/////
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
114 ZixStyle מנהיג השבט
12 avengedsevenfall חבר שבט
29 jonyarmy חבר שבט
33 ShakedS חבר שבט
34 AxePower חבר שבט
65 Dongeria חבר שבט
78 מכה אחת חבר שבט
94 guko חבר שבט
109 יניב חבר שבט
119 סמית חבר שבט
189 יוגב המלך חבר שבט