עסקאותת

חברי שבט 1
דירוג 17
מיסים 10,000,000
עוצמה 2,866,394,624

המנון / תנאי השבט

דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
105 xXoFuN מנהיג השבט