המתרסק מתעסק

חברי שבט 3
דירוג 3
מיסים 10,000,000
עוצמה 147,776,631,085

המנון / תנאי השבט

דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
12 דורה המשך מנהיג השבט
5 Dskillerxea חבר שבט
8 manger10 חבר שבט