כולם רדודים כאן

חברי שבט 1
דירוג 17
מיסים 670,000
עוצמה 918,430

המנון / תנאי השבט

דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
149 Dark4Marik מנהיג השבט