print it 4

חברי שבט 19
דירוג 1
מיסים 10,000,000
עוצמה 8,422,377,774,756

המנון / תנאי השבט

שלום אם השבט של העקרב מי שנוגע
יוצא ומקבל שעבוד.
Bull:הראל אם ישלך איך לעלות אלינו כפול לעיר ה4 שאני אוכל לדבר איתך תעלה אני רוצה לברר משהו...
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
1 print מנהיג השבט
9 bull סגן שבט
13 hero חבר שבט
24 idanl12120000 חבר שבט
25 Asher. חבר שבט
26 cartel חבר שבט
32 electric חבר שבט
33 bolt חבר שבט
35 norish חבר שבט
47 superHOTfire חבר שבט
55 בורומיר חבר שבט
57 Snoop dog חבר שבט
58 זזזזזזזז חבר שבט
59 גאנר חבר שבט
60 THEKING123 חבר שבט
89 Fast and Furious חבר שבט
93 Zilber חבר שבט
111 חזק חבר שבט
160 s1m0n חבר שבט