מנצל הבאגים

חברי שבט 7
דירוג 21
מיסים 25,000
עוצמה 25

המנון / תנאי השבט

ohhh...
c++ is great...
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
390 yanj חבר שבט
407 Chikorita חבר שבט
451 blueattacker חבר שבט
469 mikmiktoruskad חבר שבט
477 goodgrilin חבר שבט
482 kakarotfv חבר שבט
516 שירבשקר חבר שבט