kings1

חברי שבט 4
דירוג 15
מיסים 10,000
עוצמה 2,258,214,729

המנון / תנאי השבט

שמלכהזין הצלחת לעבוד עליי לא נורא זה לרעתך רק רציתי לעזור לך בהצלחה לך בהמשך
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
95 big yotam מנהיג השבט
63 HIV4EVER חבר שבט
139 opss חבר שבט
192 kingdavid חבר שבט