135790

חברי שבט 7
דירוג 9
מיסים 0
עוצמה 66,795,692,585

המנון / תנאי השבט

כולם מוזמנים. אין מיסים
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
98 יונתן רוסו מנהיג השבט
20 אולן השפיץ חבר שבט
108 Humans Tribe חבר שבט
140 ZETRA חבר שבט
147 Casino חבר שבט
250 Taison חבר שבט
8,511 Tater חבר שבט