איציק וחברים

חברי שבט 3
דירוג 17
מיסים 500,000
עוצמה 2,955,303,402

המנון / תנאי השבט

שבט בשלום
זקני איזרה
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
90 mckita מנהיג השבט
96 d wade חבר שבט
119 מרדוק-9 חבר שבט