מלקחיים

חברי שבט 6
דירוג 14
מיסים 100,000
עוצמה 751,419,270

המנון / תנאי השבט

דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
74 avengedsevenfall מנהיג השבט
45 ערבים חבר שבט
140 KapaMan חבר שבט
141 thedemons חבר שבט
176 The Doctor חבר שבט
376 ערבי 2.0 חבר שבט