Speed Stick

חברי שבט 4
דירוג 12
מיסים 100,000
עוצמה 1,828,414,939

המנון / תנאי השבט

לאמא של איתמר קוראים הראל לורד והיא מרעיבה אותו בבית יתומים הפרטי שלהם.
איתמר אבא שלך הוא הסרסור של אחותך או ההפך?
ניר פרץ!! איתמר ההומו שואל מתי אתה מתכוון לעלות על סבתא שלו כבר ?! הוא משתגע באמת!!!
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
43 ר.פ. מקמרפי מנהיג השבט
71 Illuminati166 חבר שבט
139 סלאמי חבר שבט
320 השרקן חבר שבט