החברה הטובים

חברי שבט 23
דירוג 7
מיסים 1,000
עוצמה 10,283,255,935

המנון / תנאי השבט

דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
9,216 אבי מנהיג השבט
57 Leon2589 חבר שבט
152 EtiSade חבר שבט
161 אתי שדה חבר שבט
237 HalperCoi חבר שבט
252 איגואנה חבר שבט
264 City tzfani חבר שבט
286 iOperationaL חבר שבט
298 Ventura חבר שבט
334 סתם3 חבר שבט
345 Ragnar Lothbrok חבר שבט
352 Kiles it good חבר שבט
362 סתם1 חבר שבט
370 ALAEV חבר שבט
474 מסיקהקהקה חבר שבט
480 צבא-השם חבר שבט
526 Quickly חבר שבט
532 superman123 חבר שבט
540 Pooh חבר שבט
569 Nice123 חבר שבט
3,028 brechersster חבר שבט
11,952 mdfffd חבר שבט
13,404 Lord Kaps חבר שבט