החברה הטובים

חברי שבט 3
דירוג 17
מיסים 1,000
עוצמה 78

המנון / תנאי השבט

דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
9,030 אבי מנהיג השבט
128 DorTa חבר שבט
11,797 mdfffd חבר שבט