סוגרים♥חחשבון♥חח

חברי שבט 1
דירוג 19
מיסים 0
עוצמה 17,167,810,797

המנון / תנאי השבט

דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
52 ברוס לי מנהיג השבט