חיים בסרט!!!

חברי שבט 1
דירוג 9
מיסים 0
עוצמה 85,270,815,262

המנון / תנאי השבט

דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
24 Ghost-Legend מנהיג השבט