דירוג כללי שם השבט חברי השבט כח השבט עיר
1 RoyalFamily 50 / 12 25,151,355 איזרהלנד
2 הפנתרים השחורים 50 / 21 10,755,494 איזרהלנד
3 PhenomenalForce 50 / 9 3,499,058 עיר האגמים
4 צ'יפופו למורל 50 / 11 455,452 איזרהלנד
5 כפרות-איזרהלנד 50 / 7 411,438 איזרהלנד
6 Stark 50 / 6 27,559 איזרהלנד
7 תהנו חברים 50 / 1 4,532 איזרהלנד
8 אפקט הפרפר 50 / 3 2,360 איזרהלנד