איזרהסולג׳רס משחק דפדפן - רשימת שחקנים

דירוג שם שבט חיילים זהב
14671 דאהרה 0 64,729
14672 יכלמ 0 43,119
14673 בונגעלו 0 55,022
14674 נימי 0 58,534
14675 te28 0 38,993
14676 מחבל 0 37,988
14677 lmfao 0 35,945
14678 סבתא שך 0 15,428