איזרהסולג׳רס משחק דפדפן - רשימת שחקנים

דירוג שם שבט חיילים זהב
15691 itzik is beast 0 9,902
15692 bleach 0 9,902
15693 yopa 0 9,200
15694 בלינג בלינג 0 9,200
15695 איקוארמי 0 9,200
15696 FrizArmy 0 9,338
15697 Kroos 0 9,200
15698 חריימה1 0 9,902
15699 אנחנוצלפים 0 9,902
15700 jakov 0 9,338
15701 gdssfs 0 9,338
15702 segevzakai 0 9,200
15703 היותנדים 0 9,902
15704 Avivamos 0 9,200
15705 אוריק 0 9,338
15706 rokyroky 0 9,338
15707 ImNewBz 0 9,902
15708 Neddy 0 9,200
15709 israhacker 0 9,200
15710 tototo 0 9,902
15711 SloW 0 9,902
15712 Creepy Devil 0 9,902
15713 falfula 0 9,200
15714 NETANEL458 0 9,338
15715 נודר נדר 0 9,200
15716 yololo 0 9,902
15717 נהדרת 0 9,902
15718 Hezitheking 0 9,902
15719 usda 0 9,902
15720 redtails 0 9,902