החברים של דביר

חברי שבט 1
דירוג 23
מיסים 1,000,000
עוצמה 278,616,304

המנון / תנאי השבט

השבט שהולך להיות הכי טוב באיזרה, רק מי שמשלם מיסים נשאר בשבט.
כולם מוזמנים.
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
165 mens מנהיג השבט