דירוג כללי שם השבט חברי השבט כח השבט עיר
1 ים של חברים 50 / 24 4,874,004,070 עיר האגמים
2 רותח ועצבני 50 / 6 1,066,210,175 דארקלנד
3 MenPower 50 / 20 834,204,366 איזרהלנד
4 מכסח השדים 50 / 7 95,593,843 איזרהלנד
5 מקרצף נגמשים 50 / 8 73,185,093 עיר האגמים
6 כניסה חופשית 50 / 3 47,067,907 איזרהלנד
7 WomenPower 50 / 13 18,748,257 איזרהלנד
8 uvii1 50 / 1 772,348 איזרהלנד
9 Stark 50 / 10 259,534 איזרהלנד
10 Skechers 50 / 4 519 איזרהלנד