דירוג כללי שם השבט חברי השבט כח השבט עיר
1 ליבולאן 50 / 14 38,871,436,129,540 העיר הצפונית
2 וואן פיס 50 / 3 16,019,207,977,586 איזרהלנד
3 One Piece 50 / 14 14,107,382,183,484 איזרהלנד
4 ♥♥♥♥♥ 50 / 18 6,177,346,191,952 עיר האגמים
5 ירדן תביא אלף 50 / 3 1,692,139,572,620 העיר הצפונית
6 חחהקרב על הווע♥ד 50 / 12 1,617,195,141,826 דארקלנד
7 מכבי♥נתניה♥+15♥ 50 / 40 73,034,996,884 איזרהלנד
8 סיירת אגוז 50 / 36 24,313,081,258 דארקלנד
9 נתנ♥י♥4החת"2אחח 50 / 4 8,158,238,443 איזרהלנד
10 התותחים 50 / 2 117,657,364 עיר האגמים
11 המשחקהאחרוןרמב5ו 50 / 4 39,841,062 עיר האגמים
12 סוגריםח♥חשבוןח♥ח 50 / 9 25,304,573 איזרהלנד
13 Armani 50 / 1 23,602,864 איזרהלנד
14 יהלום 50 / 1 12,087,254 איזרהלנד
15 NUMERO UNO 50 / 1 1,863,456 איזרהלנד
16 אחלה♥ליייייל♥ה♥ 50 / 6 129,559 איזרהלנד
17 השרדות 2 50 / 2 81,562 עיר האגמים
18 Valhalla 50 / 10 1,547 איזרהלנד
19 הפורשים 50 / 1 41 עיר האגמים