איך זה לקבל שלוש

חברי שבט 4
דירוג 7
מיסים 1,000,000
עוצמה 54,903,574,603

המנון / תנאי השבט

Be a red Lobster and not a Hoster

P

לא שכחתי איך אז לפיפא אני באתי לך 3 אני נתתי אני אזכור את זה לעד.

N
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
34 AllahHuAkbar מנהיג השבט
22 ניב לא נוגע חבר שבט
28 eldadR חבר שבט
30 Dyxes חבר שבט