אפקט העקרב

חברי שבט 1
דירוג 19
מיסים 100,000
עוצמה 6,851

המנון / תנאי השבט

כולם לשלם מיסים
עד הערב ב- 20:00

לא שילמו מיסים :
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
269 דפנה מנהיג השבט