תות בננה

חברי שבט 4
דירוג 16
מיסים 25,000
עוצמה 0

המנון / תנאי השבט

דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
6,216 game 0ver מנהיג השבט
2,778 sim0n חבר שבט
3,948 Sc0rpion חבר שבט
4,005 s1m0n חבר שבט