נרגילות במבצע

חברי שבט 0
דירוג 9
מיסים 25,000
עוצמה 42

המנון / תנאי השבט

דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
144 BalaGanisT מנהיג השבט
181 מלך הבזים חבר שבט