סיירת העקרבים

חברי שבט 1
דירוג 20
מיסים 100,000
עוצמה 35,914,014

המנון / תנאי השבט

דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
159 Kurot מנהיג השבט