איציק והחברים

חברי שבט 3
דירוג 31
מיסים 100,000
עוצמה 154

המנון / תנאי השבט

מי שנוגע בחבר שבט שלי הופך במידי אויב שלי
במלחמה אין מנצחים
יש מפסידים ויש מפסידים יותר.
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
311 nickoj מנהיג השבט
301 צבא המכבים חבר שבט
317 itachuuchiha חבר שבט