CHange THe Rule

חברי שבט 2
דירוג 15
מיסים 1
עוצמה 13,258,387

המנון / תנאי השבט

אנחנו חזקים, בקרוב נתחזק יותר,
מי שמעוניין להצטרף לשלוח בקשה לראש או סגן השבט ונבדוק התאמה.
כרגע אין מיסים!
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
81 PaPuK11 מנהיג השבט
98 the 42 חבר שבט