סיירת אגוז

חברי שבט 2
דירוג 15
מיסים 100,000
עוצמה 3,171

המנון / תנאי השבט

דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
95 הראל מנהיג השבט