מלחמה ושלום

חברי שבט 4
דירוג 15
מיסים 100,000
עוצמה 24,950

המנון / תנאי השבט

דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
143 frelll מנהיג השבט
120 Boral חבר שבט
144 אמדאוס חבר שבט
181 missPig חבר שבט