מגדנים את אורן

חברי שבט 3
דירוג 15
מיסים 1
עוצמה 9,572,291

המנון / תנאי השבט

דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
96 לוזרר מנהיג השבט
149 גודון חבר שבט
156 STaiO חבר שבט