למה טמבלים

חברי שבט 2
דירוג 11
מיסים 1
עוצמה 2,035,009,578

המנון / תנאי השבט

דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
41 למה טמבל מנהיג השבט
118 בראל האגדי חבר שבט