MTGARD

חברי שבט 2
דירוג 22
מיסים 20,000
עוצמה 0

המנון / תנאי השבט

כניסה לשבט פתוחה לכל מי שיעמוד בתנאים

*תשלום מיסים חובה!!!
*נאמנות השבט שלך זה המשפחה שלך


מי שלא ישלם מיסים הוא יצא מהשבט לא יותקף אבל גם לא יוכל לחזור

מי שיצא ויתקוף חבר שבט יש לו הבטחה שלי שהוא לא יצליח להתקדם במשחק העונה
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
11,786 nbv9.2 מנהיג השבט
5,223 Emem חבר שבט