????

חברי שבט 2
דירוג 8
מיסים 25,000
עוצמה 3,637,009,274

המנון / תנאי השבט

יצאתי בטעות מהשבט מוזמנים להיכנס.
מיסים חובה
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
26 The big skong מנהיג השבט
82 Kksnsh חבר שבט