Ffff

חברי שבט 2
דירוג 4
מיסים 0
עוצמה 260,279,029,772

המנון / תנאי השבט

חברה בהצלחה בהמשך החיים. אני פרשתי מהמשחק. השקעתי 350 שקל תחילת העונה. לא אכפת לי כל כך מה ולמה ואיך . המשחק הזה היה זבל מאז 2014 ומטה כל כך הרבה רמאים ותוכנות תקיפה ושחקנים מלוכלים. כל המשחק הזה בשלבי קריסה. המנהלים לא שמים זין על המשחק שיהיה להם בהצלחה עם שני שחקנים.
העקרב המשתמש שלי מעכשיו שלך. תהנה עד לפרישה.
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
7 SpawnIx מנהיג השבט
6 Bursuk חבר שבט