יאללה בסדר

חברי שבט 1
דירוג 10
מיסים 10,000
עוצמה 1,235,359,984

המנון / תנאי השבט

דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
51 Qwer מנהיג השבט