קוקוס

חברי שבט 1
דירוג 26
מיסים 25,000
עוצמה 3,111

המנון / תנאי השבט

השבט סגור
ל"ג בעומר שמח לכולם!
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
383 Konichi חבר שבט