מכבי נתניה

חברי שבט 1
דירוג 16
מיסים 100,000
עוצמה 4,611,284,322

המנון / תנאי השבט

דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
83 Yoresh מנהיג השבט