זההמנון למקום 1

חברי שבט 3
דירוג 8
מיסים 0
עוצמה 149,832,644,611

המנון / תנאי השבט

....
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
13 ForTheRightPrice מנהיג השבט
70 המשמיד חבר שבט
90 AxePower חבר שבט