הנוקמים

חברי שבט 7
דירוג 15
מיסים 150,000
עוצמה 245,054,983

המנון / תנאי השבט

דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
175 מיכאלו מנהיג השבט
188 לאונרדו סגן שבט
51 נימפומה חבר שבט
93 NOAMN111 חבר שבט
178 value חבר שבט
182 kingdavid חבר שבט
189 בלאגן חבר שבט