הפרלמנט

חברי שבט 1
דירוג 23
מיסים 25,000
עוצמה 35,784

המנון / תנאי השבט

לא שילמו מיסים :

עידן
YONAAM
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
251 STIVI G מנהיג השבט