עד מתי וכמה עוד

חברי שבט 3
דירוג 23
מיסים 25,000
עוצמה 319,059,568

המנון / תנאי השבט

דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
143 Killermail מנהיג השבט
149 Konkaa חבר שבט
280 normalplay חבר שבט