חייב זהבבבבב

חברי שבט 1
דירוג 8
מיסים 0
עוצמה 83,813,095,863

המנון / תנאי השבט

דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
10 LastKnight מנהיג השבט