בלי-מטרה!

חברי שבט 1
דירוג 0
מיסים 25,000
עוצמה 107,461,491

המנון / תנאי השבט

טוב יאללה- כיוון שאין שותף אז אני נאלץ לעזוב

שיהיה לכם בהצלחה
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
2 MurderMchine מנהיג השבט