מזיבוז

חברי שבט 1
דירוג 0
מיסים 25,000
עוצמה 2,681

המנון / תנאי השבט

דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
94 קורקינט מנהיג השבט