כולם מוזמנים

חברי שבט 1
דירוג 26
מיסים 0
עוצמה 1,986,480,288

המנון / תנאי השבט

*****
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
93 שלום לכם מנהיג השבט