משחק מכור

חברי שבט 1
דירוג 8
מיסים 0
עוצמה 50,115,113,192

המנון / תנאי השבט

ילדי כאפות רציניים כולם פה
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
31 Kawabanga מנהיג השבט