PhenomenalForce

חברי שבט 6
דירוג 15
מיסים 100,000
עוצמה 15,342,391

המנון / תנאי השבט

מה אני קשור ללמטה
אל תתן להם לחרטט אותך חח מה הקשר
אחי אם תראה עונה קודמת זה היה שחקן ויש לו עוד כמה שחקנים בשם הזה אל תאשים סתם
אתה רוצה תעלה תעשה מה שבא לך מבטיח לך זה לא אני אל תעזוב את הסמרטוט המכוער הזה למטה

עכשיו ככה ...
העקרב
וPhenomenalOne
אני מודיע לכם אם אתם משאירים את האדיוט של SpawnIx אצלכם בשבט שניכם הופכים לאויבים לא מעניין אותי כלום .
דירוג כללי שם הצבא תפקיד בשבט
142 Enemy4life מנהיג השבט
106 kolel חבר שבט
107 shalev5544 חבר שבט
110 Over Kill חבר שבט
122 AlonkoB חבר שבט
167 קרבסוס חבר שבט