איזרהסולג׳רס משחק דפדפן - רשימת שחקנים

דירוג שם שבט חיילים זהב
61 Gadot 1,644 69
62 dorbd10 LOS Vengadores 3 262 825,604
63 Opal1 print it 3 5,968 77,588
64 חמין Legacy 2,566 768,593
65 Zilber print it 3 6,000 3,919
66 Yairushi 5,950 575
67 נרקיס 1,692 306,636
68 BlackJacks Legacy 181 368,942
69 THEKING123 Killers 1,082 104,114
70 תוסטר "out of nowhere" 1,524 345,129
71 gold1 כפולים 249 0
72 בן זונה Legacy 754 2,718
73 מנה חמה print it 3 1,469 10,791
74 גבריאל 1,870 9,633
75 iZaNAMi 678 48,858
76 רוקי Uvii 579 39,454
77 קוף עולה Legacy 413 1,131,252
78 TheAs TheAngelsReturn 7,780 89,065
79 Explorer 223 1,273
80 Psycadelic 379 882,849
81 HaPaziz Legacy 1,389 673,651
82 DorShidlo 358 485,690
83 the blak 1,835 184,420
84 1-TAP print it 3 961 257,679
85 J55a TheAngelsReturn 435 31,091
86 White Italy 712 0
87 YH15 868 10,090
88 danlif 1,500 171,081
89 שין שין שין 181 728,572
90 gomigam כפולים 970 38,801