איזרהסולג׳רס משחק דפדפן - רשימת שחקנים

דירוג שם שבט חיילים זהב
91 AdidAluf 1 22,453
92 מר שיבולת צ'יפופו למורל 1 2,805
93 barbor Stark 1 15,946
94 Dskillerxea 1 3,580
95 avirmoki 1 4,842
96 Tikka צ'יפופו למורל 1 1,514
97 קופה 1 18,910
98 CastBox 1 887
99 avirmoki15 1 6,190
100 farook1 1 5,833
101 hgold 1 2,343
102 mama26 1 679
103 marik23 1 2,727
104 lordfan 1 375
105 moramora 1 726
106 holon44 1 5,050
107 matan22 1 542
108 nana24 1 685
109 yoyoa 1 41
110 avi7 1 4,210
111 mnaga 1 4,468
112 ewtor 1 5,833
113 killv 1 2,139
114 bangan 1 5,617
115 hkhk 1 7,026
116 coldsoul9 1 2,338
117 fmage 1 2,373
118 rtya 1 5,778
119 bnaki 1 7,498
120 vovas 1 7,327