איזרהסולג׳רס משחק דפדפן - רשימת שחקנים

דירוג שם שבט חיילים זהב
121 ANITA Fuck 3,445 575,585
122 nana24 458 0
123 rtya 865 48
124 hhaim 788 0
125 Tigersus. סיירת אגוז 3 659 3,375,375
126 יחי הטראנס 181 4,369,388
127 tkgs4649834 741 0
128 utga 396 3,088,018
129 ghold 631 5,352
130 dipo344 Stark 310 106,704
131 rrtong 314 0
132 Dr. Zur 2,097 1,358,514
133 SatanSaint Stark 2,165 302,244
134 moshe050 150 493,360
135 ColdWatcher 1 3,723
136 Mooka 990 2,654
137 שבלול 1,869 2,400,745
138 aroka 181 0
139 גרמנאצים 436 1,885
140 LaKrab 3,027 527,547
141 Yurgen The Elites 1,477 14,233,944
142 papaa 982 1,439
143 ShayLeX Tigresus Revenge 180 11,290,165
144 bnanana21 285 392,369
145 lordfan 337 1,105,607
146 rtryfcf סיירת אגוז 2 291 291,083
147 חראעלנעמה 329 30,221
148 Sergio Ramos 1,138 2,770
149 matan22 418 4,115
150 hyhy2 סיירת אגוז 3 1,428 848