איזרהסולג׳רס משחק דפדפן - רשימת שחקנים

דירוג שם שבט חיילים זהב
121 לואי 1 197,773
122 שינוי מהיר ועצבני 2 183 12,036
123 FireBall פלאפל א א 54 0
124 3gqgqeqeg 21 0
125 Vaseline מהיר ועצבני 2 221 904,430
126 rondudy1 38 5,114
127 KD35 200 3,741
128 Doral מהיר ועצבני 2 195 684,654
129 בהצלחה מהיר ועצבני 2 187 28
130 ramrider 184 378
131 למה כובע מהיר ועצבני 2 181 37,604
132 print SaveMe 180 12,536
133 מיטב-דש מהיר ועצבני 2 181 12,306
134 gofii 181 2,742
135 שחר_אלוני 180 7,819
136 לב-המקום מהיר ועצבני 2 180 21
137 mama11 מהיר ועצבני 1 175 12,949
138 Dickriders Stark 1 126,897
139 HydroRx 150 23,636
140 espadana 10 2,677
141 londlond מהיר ועצבני 1 100 2,622
142 Extensor Night 70 3,138
143 Taison Vatuslocos 16 0
144 eegfgg 10 153,240
145 Team StrawHat 35 30,288
146 מאור 1 1,058,503
147 Skil The Hunters 2 590,939
148 Danielb32 פלאפל א א 7 148,907
149 Ajax Stark 20 34,565
150 geqegqge 10 0